You are here

ULJA ZA HIDRAULIKU

ULJE WIN OIL HIDROL HV 46 10L

ULJE WIN OIL HIDROL HV 46 10L

Šifra: 15632
Lager:

Win Oil Hidrol HV 46 je hidraulično mineralno ulje. Primenjuje se za hidraulične sisteme za kontrolu i prenos snage, kao i za podmazivanje zupčastih prenosnika i ležajeva. Opseg radne temperature je do 80°C.Specifikacije :
Specifikacije :
ISO HV 46
JUS ISO L-HL
ISO VG 46

 

ULJE WIN OIL HIDROL HV 46 1L

ULJE WIN OIL HIDROL HV 46 1L

Šifra: 15631
Lager:

Win Oil Hidrol HV 46 je hidraulično mineralno ulje. Primenjuje se za hidraulične sisteme za kontrolu i prenos snage, kao i za podmazivanje zupčastih prenosnika i ležajeva. Opseg radne temperature je do 80°C.Specifikacije :
Specifikacije :
ISO HV 46
JUS ISO L-HL
ISO VG 46

 

ULJE WIN OIL HIDROL HV 68 10L

ULJE WIN OIL HIDROL HV 68 10L

Šifra: 15630
Lager:

Win Oil Hidrol 68 je univerzalno, visokokvalitetno mineralno ulje visokog indeksa viskoznosti i niske tačke tečenja što omogućava primenu u uslovima promenljivih temperatura okoline. Preporučuje se za hidrauliku poljoprivrednih, građevinskih i mašina u industrijskim sistemima koje rade u uslovima čestih i velikih temperaturskih promena, kao i za specijalnu brodsku i industrijsku hidrauliku.
Specifikacije :
SRPS-ISO 6743-4-L-HV
DIN 51524 tip 3 HVLP

ULJE WIN OIL HIDROL HV 68 1L

ULJE WIN OIL HIDROL HV 68 1L

Šifra: 15629
Lager:

Win Oil Hidrol 68 je univerzalno, visokokvalitetno mineralno ulje visokog indeksa viskoznosti i niske tačke tečenja što omogućava primenu u uslovima promenljivih temperatura okoline. Preporučuje se za hidrauliku poljoprivrednih, građevinskih i mašina u industrijskim sistemima koje rade u uslovima čestih i velikih temperaturskih promena, kao i za specijalnu brodsku i industrijsku hidrauliku.
Specifikacije :
SRPS-ISO 6743-4-L-HV
DIN 51524 tip 3 HVLP