You are here

Bobina

Bobina

Šifra: CE20009-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 10458316; 1104082; 11O4O82; 1208021; 1208120; 12802; 12O812O; 12O8O21; 133832; 1O458316; 71739725; 71744369; 95517924; IIS105
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10324-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 30520RNAA01; 30520-RNA-A01; 3O52ORNAAO1; 3O52O-RNA-AO1
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: CE10000-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 1208307; 12723; 12O83O7; 133809; 1338O9; 19005212; 19OO5212; IIS033; W708593S430
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10571-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 1213 7594 596; 1213 8616 153; 12137594596; 12138616153
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10240-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 5970.77; 5970.94; 597077; 597094; 597O.77; 597O.94; 597O77; 597O94; 7701 479 027; 7701479027; 77O1 479 O27; 77O1479O27; 9633 001 580; 9633 OO1 58O; 9633001580; 9633OO158O; 9663278480; 966327848O; 9664 401 880; 9664 4O1 88O; 9664401880; 96644O188O
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10234-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 1208086; 12O8O86; 55561655; 96476983
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10327-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: C2S11480; C2S1148O; C2S42673; C2S7928; XR822478
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10239-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 133854; 5970 85; 5970.85; 597085; 597O.85; 597O85; 9651710680; 965171O68O; CL151; V42-70-0012
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10303-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 2730138020; 27301-38020; 273O138O2O; 273O1-38O2O; CL515
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10362-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 1208028; 12O8O28; 24420622; 2442O622; 93180806; 9318O8O6
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10301-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: CL572; FFY118100; FFY1-18-100; FFY1181OO; FFY1-18-1OO; FP8518100B; FP85-18-100B; FP8518100C; FP85-18-100C; FP85181OOB; FP85-18-1OOB; FP85181OOC; FP85-18-1OOC
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10205-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 1350562; 1350567; 135O562; 135O567; 138808; 1388O8; 1458400; 14584OO; 1459278; 30731416; 30731419; 31216444; 31216444AA; 3O731416; 3O731419; 4M5G12029ZA; 4M5G12029ZB; 4M5G12O29ZA; 4M5G12O29ZB; 4S7G1 2029 AA; 4S7G1 2029 AB; 4S7G1 2O29 AA; 4S7G1 2O29 AB; 4S
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: CE10023-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 004 050 016; 004050016; 12916; 357 905 104; 357 9O5 1O4; 357905104; 3579O51O4; 6N0 905 104; 6N0905104; 6NO 9O5 1O4; 6NO9O51O4; 867 905 104; 867 905 104A; 867 905 352; 867 9O5 1O4; 867 9O5 1O4A; 867 9O5 352; 867905104; 867905104A; 867905352; 8679O51O4; 867
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10235-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 000 1502 780; 0001502780; 272 9060 060; 272 9O6O O6O; 2729060060; 2729O6OO6O; A000 1502 780; A0001502780; A272 9060 060; A272 9O6O O6O; A2729060060; A2729O6OO6O; AOOO 15O2 78O; AOOO15O278O; OOO 15O2 78O; OOO15O278O
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10204-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 1208012; 12O8O12; 133816; 90543253; 90560110; 9O543253; 9O56O11O; CL214; V40-70-0045
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10318-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 3340062J00; 33400-62J00; 3340065G00; 33400-65G00; 3340065G01; 33400-65G01; 3340065G02; 33400-65G02; 3340083E10; 33400-83E10; 334OO62JOO; 334OO-62JOO; 334OO65GO1; 334OO-65GO1; 334OO65GO2; 334OO-65GO2; 334OO65GOO; 334OO-65GOO; 334OO83E1O; 334OO-83E1O; 71742
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10198-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 1208008; 12O8OO8; 133810; 13381O; 245108; 90536194; 9119567; 9O536194; V40-70-0015
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10314-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 133846; 5970.88; 5970.C0; 5970.C1; 597088; 5970C0; 5970C1; 597O.88; 597O.C1; 597O.CO; 597O88; 597OC1; 597OCO; 9008019019; 90080-19019; 9091902239; 90919-02239; 9091902262; 90919-02262; 90919T2002; 90919-T2002; 90919W2001; 90919-W2001; 9O919O2239; 9O919-O2
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10601-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 273012B000; 27301-2B000; 273O12BOOO; 273O1-2BOOO
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10319-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 133819; 5970.99; 597099; 597O.99; 597O99
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10401-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 1208092; 1208093; 1208096; 12O8O92; 12O8O93; 12O8O96; 55573735; 55575499; 55577898; 55579072; 55579O72
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: GN10590-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 273012B010; 27301-2B010; 273O12BO1O; 273O1-2BO1O
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: CE20048-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 12596; 138764; 2243 361 34R; 224336134R; 2244800QAC; 22448-00QAC; 22448OOQAC; 22448-OOQAC; 6001 543 604; 6001543604; 6OO1 543 6O4; 6OO15436O4; 7700 274 008; 7700274008; 77OO 274 OO8; 77OO274OO8
  --------
Bobina

Bobina

Šifra: CE20018-12B1
Proizvođač: DELPHI
Lager:
 • Proizvođač: DELPHI
 • Kvalitet: PJ(info)
 • zastita robe: dihtung
 • OE: 12775; 8200 051 128; 8200 360 911; 8200 702 693; 8200 713 680; 8200 734 204; 8200360911; 8200702693; 8200713680; 8200734204; 82OO 36O 911; 82OO 713 68O; 82OO 734 2O4; 82OO 7O2 693; 82OO36O911; 82OO71368O; 82OO7342O4; 82OO7O2693
  --------

Stranice