You are here

Garancija

  • Garantni rok za većinu delova je od 6 - 12 meseci, a za pojedine i do 24 meseca.
  • Reklamacija na ispravnost dela, u garantnom roku, neće biti razmatrana bez otpremnice koju ćete dobiti uz isporučeni deo.
  • Kupac gubi pravo na reklamaciju ako je došlo do oštećenja krivicom kupca, nestručnom montažom ili na drugi način nezavisan od uticaja proizvođača ili prodavca.
  • Odgovor na reklamaciju – opravdanost ili ne, dobićete u roku od sedam  dana od prispeća reklamiranog dela.
  • U slučaju opravdanosti reklamacije, u zamenu za reklamirani deo ,dobićete novi ili će se izvršiti povraćaj novca u slučaju neraspoloživosti dela u datom trenutku.
  • Troškove slanja reklamiranog dela snosi kupac, a u slučaju prihvatanja reklamacije, troškove dostave novog dela (u zamenu reklamiranog) snosi AUTODRAGSTOR.

U slučaju vraćanja robe kada se ista platila nekom od platnih kartica

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, [Autodragstor IPM] je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice.​