You are here

Koja je procedura za uvoz/izvoz „oldtajmera“?

„Oldtajmeri“, vozila od istorijskog značaja i kolekcionarski primerci u našu zemlju mogu da se uvoze bez obzira na činjenicu što ne ispunjavaju uslove propisane normom EURO 3.

Kao dokaz da se radi o takvoj vrsti vozila potvrdu izdaje Muzej automobila u Beogradu, a u tu kategoriju spadaju :
1. vozila koja su proizvedena pre trideset i više godina, koja su očuvana i održavana u originalnom i ispravnom stanju, i
2. vozila koja predstavljaju svojevrstan materijalni spomenik tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa.

Prema mišljenju nadležnog ministarstva, u postupku uvoza „oldtajmera“ potvrda Muzeja automobila u Beogradu prihvatiće se kao validna ako se u tom postupku utvrdi da odgovara činjeničnom stanju (npr. za vozilo koje se prema svojim karakteristikama ne može svrstati u odgovarajući tarifni broj kao motorno vozilo, takva potvrda se ne može prihvatiti i u takvim situacijama dalji postupak sprovešće se u skladu sa propisima koji se odnose na robu koja je predmet carinjenja).
„Oldtajmeri“ se mogu  izvoziti iz naše zemlje pod uslovom da je za izvoz data dozvola-saglanost nadležnog organa u skladu sa Odlukom o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava.

Izvor: http://www.carina.rs/lat/Informacije/FAQ/Stranice/polovnavozila.aspx