You are here

Kako zameniti brisače na automobilu?

Zamena brisača – kako zameniti brisače

Zamena brisača nije nikakva nauka. Iskusni ih zamene već za nekoliko minuta, a vama zajedno sa čitanjem uputstva sigurno neće trebati duže od 15 minuta. 15 minuta se odnosi na one koji to još nikada nisu uradili, a svi ostali sigurno znate da se to može obaviti puno brže. Naime, zamena metlica brisača je vrlo jednostavna.

Najpre morate, naravno, ukloniti stare brisače. Uklanjanje starih brisača zavisi od toga kakav tip priključka ima vaš auto. Najpre posvetite nekoliko minuta proučavanju priključka i adaptera na koji je brisač pričvršćen. Ubrzo ćete uvideti šta morate napraviti kako biste uklonili stari brisač. Ako imate klasični priključak u obliku slova J, odnosno U, brisač je u većini slučajeva samo stavljen na adapter. Ako pak imate moderniji priključak, verovatnoo ćete morati pritisnuti jezičak sklopke. Sve je vrlo jednostavno samo prvo dobro pogledajte kakav priključak imate. 

Kada budete uspeli ukloniti stari brisač, pred vama će ostati još samo ruka brisača. Ali, ovde OPREZ! Naime, u rukama brisača nalazi se opruga koja se brine da je pritisak metlice brisača na staklo dovoljno dobar. Ako vam se ruka brisača otrgne iz ruke i udari po staklu, vaše vetrobransko staklo može puknuti. Ljudima se to dešava vrlo često, zato kod zamene brisača budite vrlo oprezni na to. Pazite dakle da vam ruka brisača, kada na njoj više neće biti metlice, ne udari po staklu.

Sve što sada još treba uraditi je namestiti nove brisače. Sada već delimično imate iskustvo jer vam je uspelo da uklonite stare brisače. Sledite savete na kutiji na vašim novim brisačima i namestite nove brisače.

Bravo, već ste na 90 %. Poslednjji korak je proveravanje da li se brisači normalno pomiču. Rukom podignite ruke brisača i probajte njišu li se pomalo metlice brisača napred i nazad i da li su dovoljno čvrsto nameštene.

Sada ste na 95 %. Sve što vam je još preostalo je da pre korištenja novih brisača temeljno očistite vetrobransko staklo od prljavštine. Zatim još isprobajte brišu li novi brisači onako kako bi trebali. Na vetrobransko staklo nanesite malo tečnosti za čišćenje vetrobranskog stakla i nekoliko puta uključite brisače.

Ako je u poslednjem koraku sve u redu, pripremljeni ste na nove bezbrižne kilometre, čak i tokom lošeg vremena.

Nije bilo tako teško, zar ne?